Toiminta

Perhekotimme tarjoaa lapselle mahdollisuuden asua ja elää perheessä ja osana perhettä, jossa vanhemmat ovat pitkän kokemuksen omaavia sijaishuollon ammattilaisia. Pidämme perhekotimme pienenä voidaksemme taata kotoisat puitteet kaikille lapsille. Luonnonläheisyys ja kotieläimet edesauttavat siinä, että lapsi oppii kunnioittamaan luontoa ja eläimiä sekä saamaan näistä voimavaroja arkeen.


Pidämme yllä keskustelukulttuuria säännöllisten yksilökeskustelujen myötä. Kokoonnumme myös perheenä joka päivä saman pöydän ääreen jakamaan päivän kuulumisia. Kaikkien tunteiden näyttäminen on meillä sallittua ja lapsia tullaan myös rohkaisemaan siihen turvallisissa puitteissa. Perheessämme eletään perusarkea ikätasonmukaisten velvollisuuksien ja oikeuksien mukaan. Haluamme opettaa lapsille suvaitsevaisuutta mm matkustelemalla ja erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin tutustumalla. Perheessämme tärkeää on yhdessäolo ja yhdessä tekeminen, jota toteutamme yhteisin touhuin ja harrastuksin niin kotona, kuin kodin ulkopuolella. Käytämme myös huumoria ja hassuttelua tärkeänä osana arkeamme. Tärkeänä näemme myös koulunkäynnin turvaamisen ja siinä sekä mieluisissa harrastuksissa tukemisen.


Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen, huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä lapsen huoltajien ja muiden tärkeiden ihmisten kanssa. Tuemme lapsen ja huoltajien välistä suhdetta lapsen edun mukaisesti. Meille sijoitetulla on täysi-ikäiseksi tullessaan mahdollisuus siirtyä perhekotimme jälkihuoltopalveluiden piiriin. Nuorella pysyy tutut ihmiset elämässään myös jälkihuollon ajan.


Lapsi kiipeilemässä.